Marnowanie żywności to poważny problem, jak z nim walczyć?

Dziś postanowiliśmy poruszyć bardzo ważny i poważny problem, jaki coraz częściej nagłaśniany jest przez media oraz staje się tematem rozmów na szczytach politycznych państw współczesnej Europy. Z okazji obchodzonego 16 X Światowego Dnia Żywności również my chcemy Wam przybliżyć ten problem oraz podsunąć kilka pomysłów jak zapobiegać jego rozwojowi.

Dane podawane przez organizacje międzynarodowe są zatrważające, powołując się na statystyki przedstawiane przez Bank Żywności czy Greenpeace, co roku na świecie marnuje się ponad 1, 3 mld ton jedzenie, w Europie ponad 100 milionów ton a w samej Polsce zgodnie z danymi podanymi przez Eurostat 9 milionów. Marnowanie żywności to problem na skalę globalną dotyczący zarówno gospodarstw domowych jak i wszelkiego rodzaju punktów gastronomicznych. Czy wiecie, że ponad połowa jedzenia, które jest produkowane zostaje zmarnowana w wyniku błędnych zamówień, złego zarządzania lub po prostu z ludzkiego niedbalstwa?

Światowy Dzień Żywności obchodzony jest od 16 X 1979 roku i stał się początkiem walki z globalnym generowaniem odpadów spożywczych. W Polsce jedną z organizacji propagującą walkę z niedożywieniem, ubóstwem i marnotrawieniem żywności jest Bank Żywności, który współpracując z różnego rodzaju instytucjami oraz sieciami handlowymi chce, choć w małej skali zmniejszyć jego zasięg jednocześnie przyczyniając się do polepszenia sytuacji ludzi ubogich, którzy dzięki zbiórkom produktów pełnowartościowych w jadłodajniach mogą zjeść ciepły, darmowy posiłek. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Według danych podawanych przez Eurostat nasz kraj plasuje się na piątym miejscu wśród państw Unii Europejskiej marnujących największe ilości produktów spożywczych tuż za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią.

OFPA-Showcase-Banner

Jakie są najczęstsze przyczyny marnowania żywności? Według ankietowanych do głównych czynników zaliczamy niezwracanie uwagi na termin przydatności do spożycia, który często jest dość krótki, złe przechowywanie produktów spożywczych, kupowanie towarów uszkodzonych i obitych zwłaszcza, jeśli chodzi o warzywa i owoce, zakupy większe niż potrzeby żywieniowe gospodarstwa domowego, brak pomysłów na wykorzystywanie resztek jedzenia oraz niekorzystanie z listy zakupów.

Jak już wspomnieliśmy problem marnowania żywności poruszany jest przez polityków na szczeblu europejskim. W Brukseli w ramach jednej z sesji nazwanej Towards the circular economy: local and regional solutions to food waste przedstawiony został program, który ma na celu ograniczenie marnowania produktów spożywczych i nosi pełną nazwę Good Food a swoim zasięgiem objął region stołeczny Brukseli. Jest to bardzo kompleksowy plan, który zakłada ograniczenie ilości odpadów organicznych o ponad 30% do 2020 roku oraz popieranie zrównoważonej produkcji żywności wśród rolników i mieszkańców większych miast. Jednym ze sposobów na realizację planu jest promowanie specjalnych opakowań do dań, które nie zostały zjedzone w restauracjach oraz obowiązek nawiązania współpracy właścicieli sklepów spożywczych z bankami żywności. 

Idea Banków Żywności została wykreowana w latach 60-tych przez amerykańskiego biznesmena Johna van Hengel. Po przejściu na emeryturę zaczął zajmować się wolontariatem w organizacji zajmującej się pomaganiu najuboższym mieszkańcom. Dzięki niemu zaczęto zauważać, że wielu właścicieli nawet małych sklepów spożywczych przez tworzenie złych zamówień wyrzuca duże ilości produktów, których termin ważności mija w najbliższym czasie. W Polsce Federacja Banków Żywności zrzesza 32 banki działające na terenie całego kraju. Wspólnie tworzą związek mający status organizacji pożytku publicznego. Działają one na wspólnie ustalonych trzech zasadach. Pierwszą z nich jest bycie organizacją non-profit, czyli taką, która nie osiąga swoimi działaniami zysku a projekty realizowane są bezpłatnie poprzez zbieranie żywności i darmowy podział. Kolejną z zasad jest apolityczność oraz różnorodność światopoglądowa a ostatnią kierowanie zebranej żywności do osób potrzebujących przez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednim dożywianiem. Swoje programy realizują poprzez wyszukiwanie źródeł żywności, która produkowana jest w nadmiarze, magazynowanie żywności i ich rozdysponowywanie do organizacji nigdy do osób indywidualnych oraz promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.

Marnowanie jedzenia

Obecnie polskie Banki Żywności realizują program operacyjny przewidziany na lata 2014- 2020, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ma on przyczynić się do zmniejszenia poziomu ubóstwa przez zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego osób, które są najbardziej potrzebujące i zagrożone wyłączeniem społecznym. Pomoc takim osobom polega na bezpłatnym przekazywaniu artykułów spożywczych lub posiłków.

Nie tylko indywidualne gospodarstwa domowe czy organizacje pożytku publicznego chcą walczyć z problemem marnowania żywności. Również przedstawiciele sieci gastronomicznych chcą mieś w tym swój udział. Jedną z taką metod jest kreatywność w walce z marnowanie. Najlepsi szefowie kuchni wyróżnieni prestiżową gwiazdką Michelin uważają, że z resztek, jakie zostają w restauracyjnej kuchni można stworzyć wiele wyśmienitych dań wykorzystując nawet takie skrajne elementy jak obierki, szkielety ryb czy liście warzyw. Poza wymienionymi wcześniej sposobami walki z marnowaniem żywności organizacje walczące z tym globalnym problemem organizują warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów z zakresu kulinariów, dietetyki, którzy nawet najmłodszym pokazują jak przygotowywać potrawy z wykorzystaniem możliwie największej ilość zakupionych produktów. W szkołach realizowane są programy edukacyjne zapoznające dzieci z zasadami zdrowego żywienia, uczące tworzyć zbilansowany budżet domowy i racjonalne planowanie zakupów.

Sala
weselna

Newsy

Kalendarz
kulinarny

Spotkania i imprezy
okolicznościowe

Kontakt z nami

Wyślij
Senso Restaurant & Bar
Podwale Grodzkie 9
80-895 Gdańsk
woj. pomorskie
Godziny otwarcia:
Restauracja: 12.00-22.00
Bar: 12.00-23.00
Tel: 58 300 60 06
senso.gdansk@scandichotels.com

NIP: 5272552526